حریم خصوصی

شرایط

عضویت در این سایت رایگان است و هیچ هزینه ای از شما در هیچ مرحله ای دریافت نخواهد شد.

ما در هر زمان حق تعدیل، تغییر، یا به روز آوری این سیاست حفظ حریم شخصی را برای خود محفوظ می دانیم و هرگونه تغییر در این سیاست ها را از طریق همین صفحه به اطلاع شما خواهیم رساند.

ما مسئولیتی در قبال هرگونه سیاست های حفظ حریم شخصی طرف ثالث که از طریق تبلیغات و یا پیوند به آنها دسترسی دارید را نداریم و شما بایستی سیاست های حفظ حریم شخصی طرف ثالث را بررسی نمائید.

کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم ها و روش های پیشرفته شده است.

اگر هر گونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و یا ابهامی در رابطه با سیاست حفظ حریم شخصی (Privacy Policy) دارید، لطفا با ما مطرح نمایید.